DEL BETALINGEN OP MED ANYDAY

Bliv kreditvurderet på under 20 sekunder og del din betaling op i 4 med Anyday til nul renter og nul gebyrer.

Betal med Anyday her

RENTE- OG GEBYRFRI BETALING MED ANYDAY

✓ Vælg beløbet du ønsker at betale

✓ Se dine planlagte betalinger

✓ Mulighed for at betale det hele af før tid

Hvad koster det at bruge Anyday?
Det koster dig ikke noget at bruge Anyday. Webshoppen har betalt et transaktionsgebyr, så du ikke skal betale nogle renter eller gebyrer.

Hvad sker der, hvis den månedlige rate ikke kan trækkes på mit betalingskort?
Hvis det ikke er muligt at trække den månedlige rate på dit betalingskort den sidste bankdag i indeværende måned, vil du modtage en mail herom. Hvis det stadig ikke er muligt vil vi forsøge at trække beløbet igen den 1. og 2. i efterfølgende måned. Kan beløbet stadig ikke trækkes vil der blive aktiveret normal rykkerprocedure i henhold til dansk lovgivning.

Betalingsvilkår
Brugeren afdrager hver måned det Månedlige Afdrag.
Anyday vil reservere den første rate på brugernes betalingskort ved hvert køb. Den første rate vil først blive trukket ved forsendelse af varerne fra webshoppen, som også vil blive betragtet som forfaldsdatoen for den første rate. Herefter vil den månedlige rate blive betalt med den sidste bankdag som forfaldsdato i hver af de tre følgende måneder. Det udnyttede beløb skal altid betales over tre måneder, bortset fra betalingen af den første rate. Anyday er berettiget til diskretionær justere antallet af rater for nye køb.
Brugeren accepterer, at Anyday kan foretage en automatisk hævning på Brugerens betalingskort i henhold til Betingelser for automatisk kortbetaling.
Brugeren skal til enhver tid have et gyldigt og aktivt betalingskort tilknyttet. Visa, MasterCard og Visa/Dankort kan anvendes. Brugerens tilbagekaldelse af samtykke til, at Anyday må anvende betalingskortoplysninger til betaling i henhold til Anyday Aftalen, anses for værende misligholdelse af Anyday Aftalen.
Brugeren kan selv foretage ekstra indbetalinger til dækning af indeværende måneds Månedlige Afdrag og de følgende måneders Månedlige Afdrag og/eller til dækning af eventuelt tilskrevne gebyrer. Sådanne ekstra betalinger sker via Brugerens side i  My Anyday.
Indbetalinger vil blive anvendt til betaling i henhold til Anyday Aftalen i følgende prioriterede rækkefølge:
1. Eventuelle rykker- og inkassogebyrer
2. Forfaldne Månedlige Afdrag
3. Månedligt Afdrag for indeværende måned
4. Afkortning af løbetiden

Sikkerhed
Brugerens betalingskortoplysninger registreres og opbevares sikkert og betryggende hos tredjemand, godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder. Anyday har alene adgang til de første 6 og sidste 4 cifre af kortnummeret, idet disse anvendes til at identificere hvilket kort, som er tilmeldt Brugerens Anyday-konto. Anyday opbevarer betalingskortets udløbsdato med henblik på at kunne supportere Brugeren og sende en e-mail til denne inden betalingskortet udløber.

Kreditansøgning
Brugeren skal være myndig, have et gyldigt betalingskort, dansk CPR-nummer og være registreret i folkeregistret på en dansk adresse.
Anyday foretager kreditværdighedsvurdering af Brugeren. Anyday anvender tredjeparter til at bistå med denne proces, og Brugeren vil i den forbindelse blive bedt om at afgive informationer om sin økonomi m.m. Kreditværdighedsvurderingen resulterer i at Brugeren enten godkendes eller afvises. Udfaldet af kreditværdighedsvurderingen afgøres alene af Anyday. 
Anyday kan til enhver tid foretage og/eller anmode Brugeren om at afgive oplysninger til en fornyet kreditværdighedsvurdering i forbindelse med et nyt køb. Resultatet af en sådan påvirker ikke allerede foretagne køb, men kan afskære eller ændre muligheden for Brugerens anvendelse af Produktet.

Kontakt
Har du brug for at komme i kontakt med Anyday, kan du finde kontaktoplysningerne på deres hjemmeside: https://da.anyday.io/